ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2553
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2553 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ทางไปรษณีย์ วันที่ 11 พ.ย 52 - 30 ธ.ค.52 ที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 11 พ.ย.52 -31 ม.ค 2553 , ร้านหนังสือดวงกมล วันที่ 11 พ.ย.52 - 22 ม.ค.53 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มช. โทร 053-942405-13 หรือ www.grad.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2552
 • หมดเขต    30/12/2552
 • อ่าน   807
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294