ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา กาคเรียนที่ 1/2553 รอบที่ 2
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา กาคเรียนที่ 1/2553 รอบที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ตึกสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/04/2553
 • หมดเขต    23/04/2553
 • อ่าน   789
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294