ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรหมาวิหาร เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรหมาวิหาร เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรหมาวิหาร เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/04/2553
 • หมดเขต    28/04/2553
 • อ่าน   778
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294