ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2553
 •     รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2553 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2553 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (21 จังหวัด) หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มี 3 สาขา ดังนี้ สาข่วิชา นาฎกรรมไทย , ดนตรีไทย, ดนตรีไทยสมัยนิยม ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2553 ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2553
 • วันที่ประกาศ   23/04/2553
 • หมดเขต    16/05/2553
 • อ่าน   752
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294