ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครอบรมหลักสูตร 1 เดือน ผู้ขับรถเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่
 •     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครอบรมหลักสูตร 1 เดือน ผู้ขับรถเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาติขับรถ ชั้น 2 สนง.ขยส่งเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/04/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   700
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294