ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลประจะปีงบประมาณ 2553 ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ
 •     สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลประจะปีงบประมาณ 2553 ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ จำนวน 7 ทุน คือ ทุนสำหรรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 2 หน่วย รวม 2 ทุน , ทุนสำหรับบุคคลบุคคลทีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 5 หน่วย รวม 5 ทุน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุมงานบริหารการสอบและระบบทุน ชั้น 2 อาคาร 8 ศูนย์วรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ
 • วันที่ประกาศ   27/04/2553
 • หมดเขต    14/05/2553
 • อ่าน   762
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294