ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คือ วิชาเอกหรือวิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือวิชาคู่ขนานเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    24/05/2553
 • อ่าน   723
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294