ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา คือตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับ 2-4/5/6 2 อัตรา, เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-3/4 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1-3/4 4 อัตรา, ตำแหน่งช่างโยธา ระดับ1-3/4 3 อัตรา , เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลระดับ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดอบจ. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5389-1500 -6 ต่อ 215,209
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   716
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294