ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยสำนักงาน ก.พ.
 •     สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยสำนักงาน ก.พ. สอบความรู้ความสามารถที่วไป ภาค ก. 2553 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. ปริญญาตรีร ปริญญาโท ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์แนะแนวทางการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. หรือทางเว็บไซต์ htpp://www.ocsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    25/05/2553
 • อ่าน   786
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294