ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นครูสอนดนตรี จำนวน 2 อัตรา
 •     โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถ้มภ์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นครูสอนดนตรี จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถ้มภ์ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถ้มภ์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    15/05/2553
 • อ่าน   721
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294