ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับโอน(ย้าย) หรือบรรจุใหม่ พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
 •     อบต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่ รับโอน(ย้าย) หรือบรรจุใหม่ พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา ผูสนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ อบต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5310-4022-3
 • หน่วยงาน    อบต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   814
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294