ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 134 จำนวนกว่า 60 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 134 จำนวนกว่า 60 รายวิชา ใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    28/07/2553
 • อ่าน   791
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294