ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ รุ่นที่ 3
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 ผูสนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์ประชุมปละบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-6710 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    31/05/2553
 • อ่าน   871
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294