ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2553
 • หมดเขต    06/05/2553
 • อ่าน   758
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294