ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 2553
 •     วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 2553 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาที่รับสมัคร คือ อุตสาหกรรม ,และพาณิชยกรรม ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 หรือทาง www.skptc.ac.th
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2553
 • หมดเขต    31/05/2553
 • อ่าน   728
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294