ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
 •     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2553
 • หมดเขต    30/06/2553
 • อ่าน   777
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294