ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา คือ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา, คนงาน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2553
 • หมดเขต    07/06/2553
 • อ่าน   833
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294