ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขยายเวลารรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
 •     วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร เชียงใหม่ ขยายเวลารรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/05/2553
 • หมดเขต    30/06/2553
 • อ่าน   682
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294