ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   17/05/2553
 • หมดเขต    7/06/2553
 • อ่าน   695
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294