ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล วุฒิปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่หน่วยบุคคล สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 หรือโทร 053 - 942810
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/06/2553
 • หมดเขต    30/06/2553
 • อ่าน   800
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294