ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ
 •     ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง ประกาศข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ผู้สนใจสมัครสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.lcct.ac.th/lmi_nc
 • หน่วยงาน    ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   18/06/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   728
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294