ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
 •     เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 อัตรา ผู้ประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) โดยส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) ไปยังเทศบาล ต.ท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/06/2553
 • หมดเขต    30/06/2553
 • อ่าน   833
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294