ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ทางด้านการเกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2553 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร 1 โทรศัพท์ 053 - 920225 หรือ 053 - 920200 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2553
 • หมดเขต    09/07/2553
 • อ่าน   791
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294