ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ห้อง A 202 หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือ http://www.vet.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/06/2553
 • หมดเขต    16/07/2553
 • อ่าน   734
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294