ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลสันทราย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้หญิง จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2553 ติดต่อสอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โทร 053 - 498996, 8 ต่อ 163 หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ในวันและเวลาราชการ หรือ www.sansaihospital.com
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2553
 • หมดเขต    30/07/2553
 • อ่าน   815
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294