ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลสันทราย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา และนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์แพทย์ชุมชนร่มหลวง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2553 ติดต่อสอบามที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โทร 053 - 498996, 8 ต่อ 163 หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ในวันและเวลาราชการ หรือ www.sansaihospital.com
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2553
 • หมดเขต    14/07/2553
 • อ่าน   935
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294