ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 •     มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท โทร 053 - 297015
 • หน่วยงาน    มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2553
 • หมดเขต    25/07/2553
 • อ่าน   862
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294