ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้ประสงคืจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2553 โทร 053 - 112459-62 ต่อ 2213
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   05/07/2553
 • หมดเขต    09/07/2553
 • อ่าน   823
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294