ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่หน่วยบุคคล สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทร 053-942810 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2553
 • หมดเขต    19/07/2553
 • อ่าน   773
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294