ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ (ยามรักษาการณ์) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครจะต้องขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศาลาธนารักษ์ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 15.30 น.หรือ www.treasury.go.th
 • หน่วยงาน    ศาลาธนารักษ์ 1 จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2553
 • หมดเขต    04/08/2553
 • อ่าน   764
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294