ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำที่โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2553 ที่หมวดงานบุคลากร แผนกธุรการ งานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อ 053-223065, 219915 ต่อ 104, 081-2877695, 053-239204
 • หน่วยงาน    งานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2553
 • หมดเขต    05/08/2553
 • อ่าน   967
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294