ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.masscomm.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2553
 • หมดเขต    17/08/2553
 • อ่าน   779
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294