ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชั่วคราว
 •     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด และครูจ้างสอน แผนกวิทยาศาสตร์ ติดต่อเพิ่มเติมที่ 0-5471-0962 ต่อ 303 www.technicnan.ac.th
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 • วันที่ประกาศ   19/09/2550
 • หมดเขต    09/10/2550
 • อ่าน   1111
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294