ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
 •     บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานดังนี้ 1. วิสัญญีพยาบาล 1 อัตรา 2. พยาบาลประจำการ หลายอัตรา 3. เภสัชกร 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 5 อัตรา 5.พนักงานผู้ช่วย(NA) หลายอัตรา 6. เจ้าหน้าที่ความสะอาด 5 อัตรา 7.เจ้าหน้าที่คนสวน 1 อัตรา 8. เจ้าหน้าที่เปล 2 อัตรา ติดต่อเพิ่มเติมที่ 0-5399-9777 ต่อ 123 , 183
 • หน่วยงาน    บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   19/09/2550
 • หมดเขต    30/09/2550
 • อ่าน   988
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294