ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    05/11/2553
 • อ่าน   684
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294