ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา คือ พยาบาลอาชีพ, เจ้าหน้าที่แม่บ้าน , พนักงานส่งอาหาร, เจ้าหน้าที่ซักรีด , ผู้ช่วยกุ๊ก, เจ้าหน้าที่เวรเปล, ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสี ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แพนกบุคคล รพ.ราชเวช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/11/2553
 • หมดเขต    16/11/2553
 • อ่าน   889
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294