ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ
 •     พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หวมดงานบุคลากร แผนกธุรการ งานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 053-223065
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/11/2553
 • หมดเขต    19/11/2553
 • อ่าน   792
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294