ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2553
 • หมดเขต    12/11/2553
 • อ่าน   758
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294