ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนนักวิชาสถาปัตยกรรมศษสตร์ หรือติดต่อได้ที่ 053-942816 หรือทางเว็ปไซด์ www.arc.cmu.ae.th
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   694
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294