ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์
 •     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ อัตราเงินเดือน 7,630 บาท ติดต่อเพิ่มเติมที่0-5394-4807 www.finearts.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2550
 • หมดเขต    26/09/2550
 • อ่าน   1083
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294