ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ รับสมัครงาน แพทย์ประจำ สูติ-นรีแพทย์ 1 ตำแหน่ง , ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5392-1777 ต่อ 1335
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/11/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   757
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294