ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5327-5650
 • หน่วยงาน    มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   1439
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294