ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2551
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2551 สอบถามที่ 0-5394-2806 - 7
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2550
 • หมดเขต    1/10/2550
 • อ่าน   1081
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294