ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
  • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
  •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักหอสมุด มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553
  • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   02/12/2553
  • หมดเขต    13/12/2553
  • อ่าน   625
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294