ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554
 •     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5392-0299 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2554
 • หมดเขต    14/01/2554
 • อ่าน   643
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294