ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
 •     ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง อ.ห้างฉัตร ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรร ผู้สนใจติตต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง อ.ห้างฉัตร ลำปาง ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 12 มกราคม 2554
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง อ.ห้างฉัตร ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   04/01/2554
 • หมดเขต    12/01/2554
 • อ่าน   749
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294