ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล คน ครัว และคนงาน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2554 ฟรือสอบถามๆด้ที่ 0-5392-0225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2554
 • หมดเขต    17/01/2554
 • อ่าน   776
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294