ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง
 •     เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง 1.นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 2.นักบริหารงานช่าง ระดับ 6 3.นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 4.นักบริหารงานการศึกา ระดับ 6 สอบถามเพิ่มเติม0-5355-0831
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
 • วันที่ประกาศ   10/10/2550
 • หมดเขต    26/10/2550
 • อ่าน   1030
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294