ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554
 •     สถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5386-2100
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2554
 • หมดเขต    31/03/2554
 • อ่าน   711
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294