ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
 •     วัดร้องกองข้าว ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ผู้สนใจติดต่อขอสอบถามได้ที่ วัดร้องกองข้าว ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6526
 • หน่วยงาน    วัดร้องกองข้าว ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2554
 • หมดเขต    24/03/2554
 • อ่าน   763
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294